• toppbanner slideshow sal2
  • toppbanner slideshow forestilling1
  • toppbanner slideshow forestilling2
  • toppbanner slideshow sal3
  • toppbanner slideshow sal1
  • toppbanner slideshow forestilling3
  • toppbanner slideshow sal4

Personvernerklæring

Vi fokuserer på å ivareta og beskytte kunders personvern, og behandler personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson.

Denne personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger vi mottar og samler inn når du melder deg på kurs, og hva vi gjør for å beskytte personopplysningene.
Ved å melde deg på kurs, samtykker du til at vi behandler personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen, og de til enhver tid gjeldende rammer som lovgivningen stiller.

Behandlingsansvarlig

Vi er ansvarlig for behandlingen av alle personopplysninger vi samler inn i forbindelse med vårt kundeforhold.

Registrering og innsamling av personopplysninger og data på nettsiden

Vi behandler de personopplysningene du oppgir når du registrerer deg hos, og opplysninger som du på annen måte frivillig gir fra deg, for eksempel navn, epost, telefonnummer, adresse, fødselsår etc.
I tillegg samler vi løpende inn og behandler informasjon om ditt kundeforhold med oss, som for eksempel opplysninger om du har deltatt på kurs, workshoper og lignende.

Vi bruker vanlige verktøy for innsamling av data på nettsiden vår. Formålet er å avdekke bruksmønster og behov slik at vi kan gjøre nettstedet vårt bedre. Vi bruker markedsførings-kapsler (cookies) til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.

All informasjon vedr. trafikk på vårt nettsted som samles inn ligger lagret i Google Analytics. Vi gjør ingen lokal lagring av dine data. Vi lager derimot rapporter på gjennomsnittstrafikk o.l. Bruker- og hendelsesdata slettes etter 26 måneder. Kun personer med behov for å analysere trender og gjennomsnitt på nettsiden vår har brukertilgang til opplysningene i Google Analytics.

Du godtar automatisk vår bruk av informasjonskapsler ved å bruke nettstedet vårt. Du kan lese mer om vår informasjonskapselerklæring og evt. endre eller oppheve ditt samtykke her.

Hva brukes personopplysningene til?

Vi bruker personopplysningene for å gi deg de tjenestene du har registrert deg for. Personopplysningene brukes til å administrere ditt kundeforhold, sikre korrekt påmelding i forhold til innhold, alder og nivå i undervisning, samt fakturering. I forbindelse med aktiviteter, endringer ol. på kurs du er påmeldt, benyttes personopplysninger til å distribuere informasjon om dette.

Vi behandler på denne måten personopplysninger med samtykke, eller for å møte kontraktsforpliktelser med hjemmel i Personopplysningloven § 8.

Vi registrerer generelle opplysninger om brukermassen på nettstedet vårt gjennom Google Analytics. Dette forteller oss blant annet hvor mange som besøker siden vår og hvilke sider som besøkes. Vi ser derimot ikke på informasjonen til enkeltbrukere – og har heller ikke mulighet til å samle inn informasjon om enkeltbrukere.

Innsamling av informasjon via påmeldingssystemet

Vi bruker ikke cookies i vårt påmeldinssystem. Det betyr at den informasjonen vi registrerer, er den du gir fra deg frivillig, ved for eksempel å melde deg på kurs via påmeldingssiden.

Når du melder deg på, skal det tydelig framkomme hva du registrerer deg for. Dette kan være for å delta på en uforpliktende prøvetime, eller for å melde deg på fullt semester. Vi vil kun benytte informasjonen du sender inn, til det spesifikke formål som står oppgitt på skjemaet du har sendt inn.

All informasjon som registreres via skjemaer og andre registreringer på nettsiden, vil lagres, oppbevares, forvaltes og eventuelt slettes i henhold til gjeldende lovgivning.

Vi oppbevarer personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning, og har til enhver tid tiltak for å sikre kravene til konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet. Personopplysningene dine vil bare bli lagret så lenge vi har et saklig behov for dette, og under enhver omstendighet ikke lenger enn det som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning. Når vi ikke lenger har et saklig behov for lagring av personopplysninger, vil opplysningene bli slettet eller anonymisert. Dataene blir sikret med kryptering, adgangskontroll og interne rutiner for dokumentsikkerhet.

Utlevering av personopplysninger – taushetsplikt

Vi vil ikke utlevere personopplysninger som vedrører deg eller noen i samme husstand til utenforstående, unntatt når utlevering av personopplysningene skjer:

a. Med samtykke fra den som opplysningen gjelder.
b. Med hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov.
c. Etter pålegg fra en domstol eller annen relevant tilsynsmyndighet.
d. Som ledd i betalingsinnkreving mv. hvor det foreligger saklige grunner.

Vi deler informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt, med partnerne våre innen sosiale medier, annonsering og analysearbeid, som kan kombinere den med annen informasjon du har gjort tilgjengelig for dem, eller som de har samlet inn gjennom din bruk av tjenestene deres.

Dine rettigheter

Du har til enhver tid rett til innsyn i de opplysninger som vi har registrert om deg. Du kan også kreve retting og sletting av personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning. Henvendelser kan rettes direkte til vår epost.

Revisjon av personvernerklæringen

Vi kan endre denne personvernerklæringen dersom:

 

Søk i nettstedet